Judoka’s zijn Berensterk!

Ik wist het natuurlijk al langer: Judoka’s zijn berensterk! Maar ja, dat kan iedereen wel zeggen en daarom is het tijdstip aangebroken om het te bewijzen. Men neme een professionele versnellingsopnemer ( in mijn geval een MOX in bruikleen gegeven door Maastricht Instruments BV) en draagt deze tijdens de judoles. Vervolgens laat men zich eens stevig werpen en analyseert de geregistreerde data. Resultaat: Judoka’s zijn berensterk!

Bij de uitvoering van een judoworp krijgt men te maken met verschillende krachten welke op de valler( uke) worden uitgeoefend. Zo heeft men te maken met het gewicht van het vallend object ( in dit geval de valler zelf), de kracht welke de werper(Tori) uitoefend op de vallende uke, wrijving en tenslotte de kracht welke de mat uitoefend op het object bij het neerkomen. Mwaaa.. Dan hebben we nog het feit dat uke zijn val probeert te “breken” door met zijn hand op de mat te slaan. Al met al niet zo simpel te bepalen. Maar toen was er de versnellingsopnemer. Een apparaatje dat versnelling of in dit geval, G krachten, van een voorwerp of persoon meet in 3 richtingen, X,Y en Z.

Het idee is dat we alle variabelen elimineren. Door de opnemer weten we de G kracht welke uke ondervindt voordat hij de grond raakt. We weten ook dat die kracht uiteindelijk gelijk is aan 1 ( de aantrekkingskracht van de aarde welke aan uke trekt). Wanneer Uke dus op de grond staat heeft hij alleen te maken met zijn eigen gewicht. Deze uke ( Mark Donners) weegt dan 82Kg. ( één en al spieren) 🙂

Nu doet Tori een De Ashi Barai en zoals in de data te zien valt, krijgt uke nu te maken met 4,5 zijn eigen gewicht! Dat is dus maar liefst 370Kg! Voor kata Guruma was dat zelfs 940Kg !!

Dus…..zo zie je maar …judoka’s zijn berensterk!!

judokrachten