Herken jij de judoka’s in je omgeving?

Herken jij ze ook buiten de dojo, de mannen, vrouwen en kinderen die zich bezighouden met het beoefenen van judo? Wacht, denk je dat je ze zou herkennen? Gedragen deze mensen zich in vergelijk tot niet judoënde mensen zich anders?

 

Meerdere studies hebben aangetoond dat kinderen die langere tijd een vechtsport zoals judo beoefenen beter taakgericht te werk kunnen gaan. Ook is er gebleken dat het beoefenen van een vechtsport een duidelijk effect heeft op de doeloriëntaties van jongeren. Uitgaande van deze onderzoeken is het dus aannemelijk dat het beoefenen van judo terug te zien is in alledaagse handelingen.

 

Het fysieke gebruik van judo ligt eigenlijk voor de hand en naast het beoefenen van sport past men het bijvoorbeeld alleen toe in situaties waar men geen andere uitweg meer heeft dan zich te verdedigen tegen geweld.
Mentaal gaat judo echter een stuk verder dan de meeste mensen wellicht denken. Professor Kano, de grondlegger van het judo vond naast het fysieke, de mentale aspecten van het judo zo belangrijk dat hij het implementeerde in de principes van het judo. Hij verwoorde het als Jita Kyoei, wat zoveel betekent als algemeen welzijn. Met het beoefenen van judo traint men dan ook niet alleen worpen en andere technieken maar heeft men ook oog voor discipline en de erecode van het judo.

 

 

Bij veel dojo’s en judoscholen uit zich dit in de regels die door vele buitenstaanders als ouderwets worden bestempeld. Misschien passen een aantal regels niet meer in de hedendaagse maatschappij maar dat wil niet zeggen dat we ze zomaar aan de kant moeten zetten. Ouderwets of niet, veel regels zijn gebaseerd op de erecode van het judo of houden nauw verband ermee. De judoka die deze regels naleeft toont respect voor het judo en verdient ook wederzijds respect van de andere judoka’s. Een dojo die de regel hanteert zal in doorsnee meer sportieve en eervolle judoka’s voortbrengen dan andere dojo’s. Natuurlijk, geeft elke sportschool of dojo voor een deel een draai aan de regels en dat mag. De essentie van de regels zou echter in lijn moeten zijn met de erecode van het judo zoals professor Kano dat ooit heeft bedacht.
Iemand die langere tijd judo beoefend neemt (on)bewust de essentie van het judo mee in zijn karakter en daarmee in zijn dagelijkse doen en laten.
In de judosport leren we de judoka’s om eervol te handelen, sportief gedrag te tonen en we leren ze om te gaan met winst en verlies. Bescheidenheid, hulp, doorzettingsvermogen en moed zijn allemaal eigenschappen die eenieder in het dagelijks leven zou kunnen gebruiken.
En of je het nu weet of niet, als judoka doe je dit al dagelijks. Judo is deel van je persoonlijkheid geworden en je hebt een aantal kenmerken van judo overgenomen in je karakter zonder dat je dat bewust hebt gekozen.
Jij en judo vormen een eenheid. Dagelijks word je geconfronteerd met situaties die je de baas moet worden, bijvoorbeeld tijdens het werk. Naast de onbewust judotrekjes die je al in je karakter hebt overgenomen kun je natuurlijk ook bewust met judo bezig zijn wanneer je niet op de mat staat. Sensei Edgar Kruyning heeft ooit in een korte speech al eens aangehaald dat je de hele dag kunt trainen, bijvoorbeeld als je loopt of rechtop staat. (ipv een gebogen houding). Daar heeft hij, vind ik, een goed punt te pakken. Een ander voorbeeld is om dagelijkse situaties en beslissingen in een judocontext te plaatsen. Denk bij je volgende onenigheid met je levenspartner, baas of collega eens erover na hoe je deze onenigheid op een sportieve judomanier zou kunnen oplossen en laat de woordenwisseling eens achterwegen. Ook technieken kun je in je gedachte de revue laten passeren door ze denkbeeldig uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld een goede oefening voor het slapen gaan, in plaats van schaapjes tellen.

 

Maar goed, om op de kernvraag terug te komen…zou jij judo beoefenaars herkennen in het dagelijks leven? Misschien moet je dan eerst jezelf eens de vraag stellen of je eigen judokwaliteiten ook buiten de mat wel optimaal benut. Goed voorbeeld doet wellicht volgen en tenslotte is het bij het geven van judolessen niet anders. Om iemand een heupworp aan te leren is het toch echt noodzakelijk dat de leraar de worp zelf ook beheerst. Wanneer je zelfbewuster bezig bent met judo buiten de mat zul je ook beter in staat zijn om de (judo) kwaliteiten bij een ander te ontdekken.