Ladder competitie

Soort leerstof: Randori in competitievorm
Doelgroep: Vanaf 10jaar, Afhankelijk van begeleiding

Maak duidelijk afspraken over winnaars en verliezers en hun respectievelijke
beloningen.De winnaar van het gehele toernooi hoeft bijvoorbeeld die dag
geen matten op te ruimen.Alle nummers 1 (met uitzondering van bovengenoemde) hoeven geen extra oefeningen te doen.Alle nummers 2 moeten 40 x opdrukken. Alle nummers 3 moeten 1 x in de touwen klimmen.

Gebruik zelfklevende briefjes (of plakband o.i.d.) zet op elk briefje 1 naam
van een deelnemer.
Plak deze briefjes willekeurig in drie kolommen onder elkaar op een stukje
mat, of liever een whiteboard o.i.d.

De ultieme winnaar is de judoka op de gouden plek
De licht blauwe judoka’s hebben een eerste plaats
De grijze judoka’s hebben een tweede
plaats.
De rode judoka’s hebben een derde plaats.

 

 

De uitdaging:
Elke judoka mag een judoka in de linker rij naast hem uitdagen. Ook van hij een judoka uit de zelfde rij boven hem uitdagen. Een judoka mag een uitdaging niet afwijzen. Wel mag hij indien hij kleiner of minder gevorderd is kiezen voor een uitgangspositie of voordeel. Dit kan b.v. zijn dat hij een punt voorstaat of het starten vanuit een houdgreep. Het uitvechten van de uitdaging kan gebeuren in Randori tachi-waza of  Ne-waza, maak hierover duidelijke afspraken ivm veiligheid!

Indien de uitdager de wedstrijd wint ruilt het de briefjes met beide namen
om. De uitdager neemt zo de plek van de uitgedaagde in en anders om.

Om het toernooi iets willekeuriger te starten, kun je de judoka’s laten beginnen met een spelletje:
Papier Steen Schaar:
Weergegeven met een platte hand, een vuist of een knip beweging met de vingers. De judoka’s tellen samen
tot drie terwijl ze voor elke tel een hamerslag beweging maken met de hand. Bij de derde keer kiezen ze elk een papier, steen of schaar:
De schaar is
sterker dan het papier.
De steen is sterker dan de schaar.
Het papier wint
van de Steen.
Winnaar is dan de gene die er het eerst twee gewonnen heeft.