[:nl]Dit is een lesdeel van de lesplanner[:en]Dit is een lesdeel va n de lesplanner[:]