Kern – Samurailes – 1.3

Een kern met als thema: Het op verschillende manieren uitvoeren (K)O-Uchi-Gari

O Uchi Gari

O Uchi Gari

Omschrijving
Het binnendoor wegmaaien van uke’s standbeen door tori’s tegenovergestelde been, nadat tori ervoor gezorgd heeft dat uke’s standvastheid afhankelijk is van het weg te maaien been. Met tegenovergestelde been wordt verwezen naar het rechter been van tori wanneer hij het linker been van uke wilt weg maaien, of andersom.
Criteria waaraan voldaan dient te worden bij het goed uitvoeren van de techniek
Leeftijd t/m 8 jaar
Nieuwkomers
Leeftijd t/m 10 jaar Leeftijd vanaf 11 jaar
Beginsituatie
Uke staat met één been voor en men heeft de basis pakking vast Tori dwingt uke tot stappen en creërt zo een moment om over te gaan tot de worp Tori dwingt uke tot stappen en creërt zo een moment om over te gaan tot de worp Of Tori weet het moment dat uke zelf stapt te benutten.
Moment
Nadat er een goede balansverstoring heeft plaatst gevonden Uke staat met zijn hele gewicht op de te werpen voet
Manier
Tori maait met zijn rechter voet dmv een binnenwaartse circelbeweging met de voet, het linker been van uke weg.( of rechts maait links weg) Tijdens de maai beweging houdt tori’s voet nagenoeg contact met de mat. Tori maait met zijn rechter voet dmv een binnenwaartse circelbeweging met de voet, het linker been van uke weg. ( of rechts maait links weg) Tijdens de maai beweging houdt tori’s voet nagenoeg contact met de mat. Tijdens de werpfase is de buik van uke naar voren gericht, zodoende kan het werpbeen nooit hoeken.
Balans
Vanuit de basispakking duwt tori uke uit balans en zet zijn gewicht op het te werpen been.(hengel uitgooi beweging) Tori stuurt uke zodanig dat het gewicht van uke op het te werpen been komt te staan.. Eventueel trekt hij hierbij het jasje van uke over zijn schouder.
Controle / Vervolging
Tori houdt uke vast na de worp. Tori houdt uke vast na de worp en heeft de volledige controle over uke en ook hemzelf. (balans)

 

KO Uchi Gari

 218
Omschrijving
Het binnendoor wegmaaien van uke’s standbeen door tori’s gelijkgestelde been, nadat tori ervoor gezorgd heeft dat uke’s standvastheid afhankelijk is van het weg te maaien been. Met gelijkgestelde been wordt verwezen naar het rechter been van tori wanneer hij het rechter been van uke wilt weg maaien, of andersom.
Criteria waaraan voldaan dient te worden bij het goed uitvoeren van de techniek
Leeftijd t/m 8 jaar
Nieuwkomers
Leeftijd t/m 10 jaar Leeftijd vanaf 11 jaar
Beginsituatie
Uke staat met één been voor en men heeft de basis pakking vast Tori dwingt uke tot stappen en creërt zo een moment om over te gaan tot de worp Tori dwingt uke tot stappen en creërt zo een moment om over te gaan tot de worp Of Tori weet het moment dat uke zelf stapt te benutten.
Moment
Nadat er een goede balansverstoring heeft plaatst gevonden Uke staat met zijn hele gewicht op de te werpen voet
Manier
Tori maait met zijn rechter voet dmv een binnenwaartse circelbeweging met de voet, het rechter been van uke weg.( of links maait links weg) Tijdens de maai beweging houdt tori’s voet nagenoeg contact met de mat. Tori maait met zijn rechter voet dmv een binnenwaartse circelbeweging met de voet, het rechter been van uke weg. ( of links maait links weg) Tijdens de maai beweging houdt tori’s voet nagenoeg contact met de mat. Tijdens de werpfase is de buik van uke naar voren gericht, zodoende kan het werpbeen nooit hoeken.
Balans
Vanuit de basispakking duwt tori uke uit balans en zet zijn gewicht op het te werpen been.(hengel uitgooi beweging) Tori stuurt uke zodanig dat het gewicht van uke op het te werpen been komt te staan.. Eventueel trekt hij hierbij het jasje van uke over zijn schouder.
Controle / Vervolging
Tori houdt uke vast na de worp. Tori houdt uke vast na de worp en heeft de volledige controle over uke en ook hemzelf. (balans)