Randori Tachi/Ne Waza – IKS – x.5

Dit is onderdeel van de lesplanner